zaterdag 31 december 2022

Een reactie op een reactie: "Wees zuinig op de genderzorg"In hun reactie (Wees zuinig op de genderzorg) op ons NRC opiniestuk over puberteitsremmers (Ook transzorg moet aan medisch-wetenschappelijke standaarden voldoen) van 31 december 2022 negeren de KZcG behandelaars/onderzoekers tal van kritiekpunten: 

1. puberteitsremmers leveren gezondheidsrisico’s op

2. deze behandeling is niet wetenschappelijk onderbouwd (Zie: internationale reviews)

dinsdag 27 september 2022

In de aanloop van het Kamerdebat over de nieuwe Transgenderwet, laait de discussie opnieuw op: waarom ligt het zo gevoelig?

De Tweede Kamer debatteert vanaf vanavond over de nieuwe Transgenderwet, die voor veel discussie zorgt. Wat moet het wetsvoorstel oplossen, en waarom is dit controversieel?

Link naar het artikel in De Volkskrant van 27 september 2022

"In een opiniestuk in vragen mediasocioloog Peter Vasterman en schrijver Renate van der Zee – beiden ondertekenaars van het manifest – zich af wat het schrappen van de deskundigenverklaring betekent voor de diagnose van kinderen en jongeren met genderdysforie (sterk onbehagen met het toegewezen gender, red.). ‘Worden er dan kinderen vanaf 12 jaar behandeld met puberteitsremmers, hormonen en operaties (vanaf 16 jaar) zonder dat vaststaat of zij genderdysforie hebben?’"


dinsdag 13 september 2022

Na 25 jaar verzet tegen ‘zinloos geweld’ is het aantal geweldsslachtoffers sterk afgenomen

Vandaag 25 jaar geleden overleed de Leeuwarder Meindert Tjoelker aan hersenletsel dat hij had opgelopen tijdens een nachtelijke vechtpartij. Zijn dood was aanleiding voor de eerste massale ‘stille tocht’ tegen straatgeweld (in dit geval: met dodelijke afloop). Het begrip ‘zinloos geweld’ raakte in zwang; diezelfde maand nog werd de stichting Tegen Zinloos Geweld opgericht, met als symbool een lieveheersbeestje.

Sjirk Kuijper Nederlands Dagblad 13 september 2022

Pas na verloop van tijd werd duidelijk dat er in de berichtgeving over Tjoelkers dood nogal wat scheef gegaan was. Hoe dat in z’n werk ging, is in 2004 ontrafeld door mediasocioloog Peter Vasterman in zijn proefschrift Mediahype.

Link naar het hele artikel


zondag 11 september 2022

'Radicale feministen' zien de Transgenderwet als de allergrootste bedreiging voor vrouwen

Critici van de Transgenderwet Met een wetswijziging wordt het makkelijker officieel van geslacht te veranderen. ‘Genderkritische feministen’ zien hierin „de allergrootste bedreiging voor vrouwen”, tot woede van de transgenderbeweging. 

Door Menno Sedee, NRC 11 september 2022. 

Link naar het hele artikel 

donderdag 11 augustus 2022

Heerst er een dreigcultuur in Nederland? Spraakmakers op Radio 1

'Angstige mensen worden dreigend en agressief'

Radio 1 Spraakmakers KRO-NCRV, do 28 juli 11:15

De bergers van boerenblokkades, de vrouw die op een dolfijn klom en Corps-studenten. Dit zijn enkele voorbeelden van mensen die afgelopen week bedreigd en geïntimideerd zijn. Ook partijleider Caroline van der Plas (BBB) besloot voorlopig niet in de media te verschijnen vanwege "ernstige bedreigingen". 

zaterdag 25 juni 2022

Kritiek op uitzending transzorg

Een uitzending van NOS Stories van afgelopen donderdag over jongeren die lijden aan genderverwarring en op een wachtlijst staan, heeft bij de SGP Tweede Kamerfractie geleid tot opgetrokken wenkbrauwen."Niet alleen de staatkundig-gereformeerden zijn kritisch op de kwaliteit van de NOS. De gepensioneerde mediasocioloog Peter Vasterman, die tot voor kort werkzaam was bij de Universiteit van Amsterdam, toonde zich vrijdag op Twitter zo geïrriteerd over de reactie die hij van de omroep kreeg toen hij om een nadere toelichting vroeg dat hij suggereerde dat de NOS Ombudsman de uitzending onder de loep moet nemen. Het zit de mediasocioloog vooral hoog dat de NOS pas na enig doorvragen aangaf geen grondig onderzoek te hebben gedaan.

,,Dus NOS Stories maakt nieuws met een "onderzoek" dat eigenlijk geen onderzoek is, maar alleen een vragenlijst. Als je de resultaten van je "niet-wetenschappelijke" onderzoek met veel stelligheid de wereld in slingert, dan zouden de data toch openbaar moeten zijn. Anders kunnen we de kwaliteit van de data en daarmee van de berichtgeving niet controleren. Gevalletje voor de NPO Ombudsman?", zo foeterde hij vrijdag."

zaterdag 4 juni 2022

Human Mediastorm: Needle Spiking krijg veel media-aandacht maar waar is het bewijs?

In de media verschijnen steeds meer verhalen over Needle Spiking, waarbij jonge vrouwen tijdens het uitgaan zouden worden gedrogeerd met een injectienaald. Maar waar is het bewijs? Gesprek hierover met journalist Marieke Kuypers en mediasocioloog Peter Vasterman. 

Kijk hier deze uitzending van Mediastorm van 4 juni 2022. 

Lees ook: 

R.E. Bartholomew: The British Needle-Spiking Panic Social panic amidst reports of British women being surreptitiously injected. In Psychology Today, February 20. 2022.

Tom Chivers, There is no spiking epidemic. Women don't need more reasons to feel afraid. Unherd November 9, 2021.

Burger, J. P., & Vanderveen, G. N. G. (2010). Drugs in je drankje. Schuldattributie en genderstereotypen in nieuwsberichtgeving en online discussies. Tijdschrift Voor Criminologie, 52(4), 411-421.

Hier staat het uitgebreide onderzoeksrapport dat in opdracht van de Britse House of Commons is uitgevoerd: House of Commons Home Affairs Committee, Spiking, Ninth Report of Session 2021–22 Ordered by the House of Commons to be printed 20 April 2022

"No-one knows how prevalent spiking is, whether by drink, drug or needle, and no-one knows what causes perpetrators to do it. Anecdotal evidence suggests the practice is widespread and dangerous, and that many people, particularly young, particularly women, are affected by it and are afraid they will be spiked on evenings out. An absence of accurate data makes it impossible, however, to judge accurately just how widespread, how dangerous spiking is. Policy initiatives to reduce both spiking and the fear of it cannot be well-founded or well-targeted without reliable evidence." p.10/11


maandag 9 mei 2022

Has that one scientific study actually shown that the expert statement can be dropped as advocates of the new Transgender Law claim?

“Everyone favours abolishing the expert statement, including the experts themselves.” A much-heard argument in the discussion about the new transgender law. But is this evident from the one study from 2017 that is constantly cited? Short answer: no. A critical analysis of 'Doing justice to gender identity. Evaluation of three years of transgender law in the Netherlands 2014-2017.’"

Peter Vasterman 

Download PDF

    Soon, the Netherlands will have a new law allowing anyone to change the gender on their birth certificate without any verification. One administrative act will say that you did not come into the world as a boy or girl but as a girl or boy. 

    The most significant change in the new transgender law is cancelling the so-called expert statement. In it, an expert, usually a psychologist from a gender clinic, states that someone has "the lasting conviction of belonging to the opposite sex from that stated on the birth certificate." Now that this declaration is to be dropped, the only thing that counts to change your passport is the “lived gender identity”: whether someone “feels” male or female inside. 

Consensus on abolishing the expert statement?

    In the debate on the Act, frequent reference is made to an evaluation study from 2017, which allegedly shows that this expert statement can be abolished, because the gender experts themselves, who issue these statements, would not see the point. That study, Recht doen aan genderidentiteit. Evaluatie drie jaar transgenderwet in Nederland 2014-2017 (Doing justice to gender identity. Evaluating three years of transgender law in the Netherlands 2014-2017), was commissioned by the Ministry of Justice and Security and carried out by Marjolein van den Brink, lecturer in law at the University of Utrecht.

    This "conclusion" is also repeatedly put forward by advocates of the law as the main argument for dropping the expert opinion. Thus Brand Berghouwer, chairman Transgender Netwerk Nederland, and Astrid Oosenbrug, chair of COC Nederland, in De Telegraaf (10 februari 2022): “At present, trans persons still need an 'expert statement' to change their registration. But according to the experts themselves, the statement adds nothing and can be abolished. This has emerged from a scientific evaluation commissioned by the government.” 

    Minister Dekker, the proposer of the law, also argued that the declaration could be dropped according to the experts consulted, based on the evaluation study. Both in the Memorie van Toelichting and in the answers by the minister to parliamentary questions, Dekker states: “According to the researchers, there is a considerable consensus among transgender persons, parents of transgender children, experts and officials that the expert statement, at least for adults, can be dropped. 

Appearances can be deceptive

    So the gender experts and all the groups consulted would argue in favour of abolishing the declaration. Although the report literally states this, appearances can be deceptive. The experts are “ambivalent” towards the declaration and are divided among themselves, but the civil servants are largely in favour of the declaration. Even among the various groups surveyed (parents of transgender children and visitors to the TNN website), a minority favours abolishing the declaration. Only the representatives of interest groups are unanimously in favour: Transgender Netwerk Nederland, COC Netherlands, patient organisation Transvisie and Nederlands Netwerk Intersekse/DSD (NNID).

    Moreover, on closer examination, the study shows numerous scientific and methodological flaws: not only were only three (!) gender experts interviewed, but the four surveys intended to serve as evidence are also seriously flawed. Samples are unclear, questionnaires are brief or incomparable, results and tables with percentages are missing, and in one case, only nine participants took part in the survey. This makes it difficult to check whether the results are balanced in the report, especially since Van den Brink reproduces answers from interviews and surveys rather selectively. 

Amazingly, new legislation is based on an evaluation, more like a quick scan than thorough scientific research.

zaterdag 7 mei 2022

NRC over het Kaag schandaal en de rol van de media

Een feitenrelaas had geholpen in de kwestie-Van Drimmelen

Rubriek: De journalistieke keuken

Door Cosette Molijn

‘Een feest van herkenning”, vond mediasocioloog Peter Vasterman de dynamiek die volgde op de kwestie rondom D66’er Frans van Drimmelen. Vooral door de manier waarop die sinds half april uitgroeide tot een mediastorm rondom de partij en haar leider Sigrid Kaag. „Het verhaal is heel typisch: een doofpot, een overwinning, een partij die zich beroept op moreel hoge standaarden en een nieuwe bestuurscultuur. Zo’n schandaalstructuur zie je bij heel veel affaires.”

Lees hier het hele artikel in NRC van 7 mei 2022

vrijdag 6 mei 2022

Heeft dat ene wetenschappelijk onderzoek eigenlijk wel aangetoond dat de deskundigenverklaring kan vervallen zoals pleitbezorgers van de nieuwe Transgenderwet beweren?

‘Iedereen is voorstander van het afschaffen van de deskundigenverklaring, ook de deskundigen zèlf.’ Een veelgehoord argument in de discussie over de nieuwe transgenderwet. Maar blijkt dat wel uit dat ene onderzoek uit 2017, dat voortdurend wordt aangehaald? Kort antwoord: Nee. Een kritische analyse van “Recht doen aan genderidentiteit. Evaluatie drie jaar transgenderwet in Nederland 2014-2017.”


Peter Vasterman 

Download PDF van dit artikel 


    Binnenkort krijgt Nederland een nieuwe wet waardoor iedereen zonder enige toetsing het geslacht in zijn of haar geboortebewijs kan veranderen. Een administratieve handeling en er staat dat u niet als jongen of meisje ter wereld bent gekomen, maar als meisje of jongen. 

    De belangrijkste verandering in de nieuwe transgenderwet is het vervallen van de zogeheten deskundigenverklaring. Daarin geeft een expert, meestal een psycholoog van een genderkliniek aan dat iemand “de duurzame overtuiging heeft tot het andere geslacht te behoren dan is vermeld in de geboorteakte.” Nu deze verklaring komt te vervallen, is het enige dat telt om je paspoort te wijzigen de ‘beleefde genderidentiteit’: of iemand zich man of vrouw ‘voelt’ van binnen. 

 

Consensus over vervallen deskundigenverklaring?

    In het debat over de wet wordt veelvuldig verwezen naar een evaluatieonderzoek uit 2017 waaruit zou blijken dat deze deskundigenverklaring kan worden afgeschaft, omdat de genderdeskundigen zélf, die deze verklaringen afgeven, het nut ervan niet zouden inzien. Dat onderzoek, Recht doen aan genderidentiteit. Evaluatie drie jaar transgenderwet in Nederland 2014-2017, werd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid uitgevoerd door Marjolein van den Brink, universitair docent Recht aan de Universiteit Utrecht.

    Deze “conclusie” wordt door voorvechters van de wet ook telkens aangevoerd als hét argument om de deskundigenverklaring te laten vallen. Zo schrijven Brand Berghouwer, voorzitter Transgender Netwerk Nederland, en Astrid Oosenbrug, voorzitter COC Nederland, in De Telegraaf (10 februari 2022): “Op dit moment hebben trans personen nog altijd een 'deskundigenverklaring' nodig om hun registratie te wijzigen. Maar volgens die deskundigen zelf voegt de verklaring niets toe en kan ze worden afgeschaft. Dat blijkt uit een wetenschappelijke evaluatie die de regering liet uitvoeren.” 

    Ook toenmalig minister Dekker, de indiener van de wet, voerde op grond van het evaluatieonderzoek aan dat volgens de geraadpleegde deskundigen de verklaring zou kunnen komen te vervallen. Zowel in de Memorie van Toelichting als in de antwoorden van de minister op Kamervragen stelt Dekker: “Volgens de onderzoekers bestaat er onder transgender personen, ouders van transgenderkinderen, deskundigen en ambtenaren een aanzienlijke consensus dat de deskundigenverklaring, in ieder geval voor meerderjarigen, kan vervallen. 

 

Vlag dekt lading niet 

    Dus niet alleen de genderdeskundigen, maar àlle geraadpleegde groepen zouden pleiten voor afschaffen van de verklaring. Zo staat het weliswaar letterlijk in het rapport, maar die vlag dekt de lading niet. De deskundigen staan ‘ambivalent’ tegenover de verklaring en zijn onderling verdeeld, maar de ambtenaren burgerzaken zijn in meerderheid juist voorstander van de verklaring. Zelfs bij de verschillende geënquêteerde groepen, (de ouders van transgender kinderen en bezoekers TNN website) is een minderheid voor afschaffen van de verklaring. Alleen de vertegenwoordigers van belangenorganisaties zijn daar unaniem voor: Transgender Netwerk Nederland, COC Nederland, patiëntenorganisatie Transvisie en Nederlands Netwerk Intersekse/DSD (NNID).

    Bovendien vertoont het onderzoek bij nadere bestudering tal van wetenschappelijke en methodologische onvolkomenheden: niet alleen zijn er slechts drie (!) genderdeskundigen geïnterviewd, er mankeert ook veel aan de vier enquêtes die als bewijsvoering moeten dienen. Steekproeven zijn onduidelijk, vragenlijsten summier of onvergelijkbaar, resultaten en tabellen met percentages ontbreken, en in één geval hebben maar negen deelnemers aan de enquête meegedaan. Dat maakt het moeilijk te controleren of de resultaten evenwichtig in de rapportage verwerkt zijn, temeer daar Van den Brink tamelijk selectief antwoorden uit interviews en enquêtes weergeeft. 

Het is verbazingwekkend dat nieuwe wetgeving gebaseerd wordt op een evaluatie, die meer weg heeft van een soort quickscan dan van een gedegen wetenschappelijk onderzoek.

donderdag 14 april 2022

De Jortcast #431 - Twijfel over transgenderhype? Gecancelled!

De wachtrijen bij transgenderklinieken worden almaar langer, en binnenkort komt een debat over een wijziging in de transgenderwet. Hoe kan het dan dat het publieke debat over dit onderwerp nog altijd ontbreekt? Een gesprek met dr. Peter Vasterman over de vraag: regeert de angst in de transgenderdiscussie?

Luister naar De Jortcast #431

maandag 11 april 2022

Dr Kelder en Co: "de hysterie rond geslachtsveranderende operaties."


De wachtrijen bij transgenderklinieken worden almaar langer, en binnenkort komt een debat over een wijziging in de transgenderwet. Hoe kan het dan dat het publieke debat over dit onderwerp nog altijd ontbreekt? En waarom wordt er in het nieuws nauwelijks over gesproken? Een gesprek met dr. Peter Vasterman over de vraag: regeert de angst in de transgenderdiscussie?

Fragment over transgenderissues in dr Kelder en Co

Beluister hier de hele uitzending dr Kelder en Co: Regeert de angst in de transgenderdiscussie? & De doctrine van Poetin

AVROTROS 9 april 2022 13:00 - 14:00


donderdag 17 maart 2022

New Transgender Act is a major violation of the rights of women and girls

With the new Transgender Act, the distinction between men and women will be abolished and men who consider themselves women will soon have access to women’s changing rooms and prisons without gender adjustment.

Peter Vasterman en Renate van der Zee

De Volkskrant 15 februari 2022

Dutch version

In their response (O&D, 8 February) to the column by Martin Sommer (Opinie, 5 February), the three representatives of COC and Transgender Netwerk Nederland, Brand Berghouwer, Astrid Oosenbrug and Philip Tijsma, slalom like Olympic descenders past almost all controversies that the new Transgender law delivers. This law makes it possible to change from man to woman or vice versa from the age of 16 with a simple signature on the town hall, and perhaps soon also in X, non-binary.


There used to be strict requirements such as operations, but since 2014 a medical statement of ‘gender dysphoria’ is sufficient: a condition in which someone suffers from the discrepancy between one’s own gender identity and his or her sex. That condition has now also expired, the only thing that matters in the new law is the ‘experienced gender identity’: whether someone ‘feels’ to be really a man or woman inside.

Although the three authors mention the concept of gender identity once, they do not explain that it is a highly personal feeling that cannot or may not be challenged any further by anyone. It also remains unmentioned that according to the gender identity theory that feeling is completely separate from the male or female body in which that feeling is located.

Nor do they say that introducing a ‘feeling’ as the basis for a legal category results in abolishing the distinction between men and women. De facto this means the end of any physical space that is now accessible only to women or men.

dinsdag 1 maart 2022

Waarom roept een artikel over een non-binair persoon die een X in hun paspoort wil zoveel reacties van lezers op?

 ‘Vrouwen worden aangerand door mannen, niet door transvrouwen met piemels’

Waarom roept een artikel over een non-binair persoon die een X in hun paspoort wil zoveel reacties van lezers op? In de week van 22 februari behandelt de Tweede Kamer de versoepeling van de Transgenderwet die dat makkelijk maakt. Verslaggever Phaedra Werkhoven vraagt zich af wat daar het probleem van zou zijn.

Phaedra Werkhoven 19-02-22 De Stentor. 

Een fragment uit dit artikel
Mensen die kritisch zijn, zoals Van der Zee en Peter Vasterman, gepensioneerd mediasocioloog aan de Universiteit van Amsterdam, kregen wekenlang de wind van voren van transgenders die geen kritisch geluid dulden, ook wel transactivisten genoemd.

,,Het is een explosief onderwerp”, zegt Vasterman. Iedereen loopt er met een grote boog omheen. ,,Ze zetten je meteen in directe lijn met Trump, Orbán en Poetin en daarmee wil je niet geassocieerd worden.” Hij vraagt zich af waarom er geen maatschappelijk debat mogelijk is over de vraag wat de versoepeling van die wet inhoudt. ,,Of over de mogelijke beïnvloeding van kinderen door social media en peergroups en de risico’s van jong in medische transitie gaan. ”

Niemand zal erop tegen zijn dat mensen een andere genderrol aan willen nemen, meent hij. Maar op een gegeven moment raakt dat de belangen van anderen. Hij denkt dat vervelende reacties op zo’n artikel over Storm komen omdat de meeste mensen niet weten hoe ze er tegenaan moeten kijken. Is het een geaardheid, zoals homoseksualiteit, of is het een lifestyle? ,,De dwingende manier waarop wordt voorgeschreven hoe je de voornaamwoorden moet gebruiken en ook de discussie over inclusief taalgebruik, zoals ‘mensen met een baarmoeder’, en dat je je daarin moet schikken, vinden mensen vervelend.”

vrijdag 18 februari 2022

Nieuwe Transgenderwet is forse inbreuk op de rechten van vrouwen en meisjes

Met de nieuwe Transgenderwet wordt het onderscheid tussen man en vrouw afgeschaft en hebben mannen die zich vrouw voelen straks ook zonder geslachtsaanpassing toegang tot vrouwenkleedkamers en -gevangenissen.  

De Volkskrant van 15 februari 2022

English translation

In hun reactie (O&D, 8 februari) op de column van Martin Sommer (Opinie, 5 februari) slalommen de drie vertegenwoordigers van COC en Transgender Netwerk Nederland, Brand Berghouwer, Astrid Oosenbrug en Philip Tijsma als olympische afdalers langs vrijwel alle controverses die de nieuwe Transgenderwet oplevert. Die wet maakt het mogelijk om vanaf  16 jaar met een simpele handtekening op het gemeentehuis van man in vrouw te veranderen of omgekeerd, en misschien binnenkort ook in X, non-binair. 


Vroeger waren er strenge eisen zoals operaties, maar sinds 2014 volstaat een medische verklaring van ‘genderdysforie’: een conditie waarbij iemand lijdt onder de discrepantie tussen de eigen genderidentiteit en zijn of haar geslacht. Ook die voorwaarde komt nu te vervallen, het enige dat telt in de nieuwe wet is de ‘beleefde genderidentiteit’: of iemand zich man of vrouw ‘voelt’ van binnen.

De drie auteurs noemen weliswaar één keer het begrip genderidentiteit, maar leggen niet uit dat het een hoogstpersoonlijk gevoel is dat door niemand verder kan of mag worden getoetst. Onvermeld blijft ook dat volgens de genderidentiteitstheorie dat gevoel helemaal losstaat van het mannelijk of vrouwelijk lichaam waarin dat gevoel zich bevindt. 

donderdag 3 februari 2022

Hoe kon het zover komen? Politici bedreigd op (a)sociale media

RTL Nieuws 2 februari 2022.

Mitch van Helvert

"Vijf jaar lang had ze dag en nacht beveiligers om zich heen voor haar werk in het Midden-Oosten, maar nergens voelt Sigrid Kaag zich onveiliger dan in Nederland, zei ze gisteravond bij Beau. Net als andere politici krijgt ze regelmatig te maken met scheldkanonnades en doodsbedreigingen op sociale media. Hoe kon het zover komen? "Vroeger waren mensen ook weleens razend op politici, maar dan moesten ze eerst pen en papier zoeken." 

"Op Twitter en Facebook hangt alles af van algoritmes: polarisatie en ophef worden beloond", zegt mediasocioloog Peter Vasterman. Wie een opruiend bericht plaatst, ziet zichzelf door de hoeveelheid vind-ik-leuks van gelijkgestemden en reacties aangemoedigd om ermee door te gaan en de volgende keer misschien nog wel een stapje verder. Volgens Vasterman zal de oplossing van Twitter en Facebook moeten komen. "Zij zullen hun systemen anders moeten inrichten, maar dat raakt ook aan het verdienmodel. We zijn overgeleverd aan Amerikaanse techbedrijven die internationaal de dienst uitmaken. Daarom ligt er ook een grote verantwoordelijkheid voor hen."

Lees verder op RTL Nieuws. 


zondag 2 januari 2022

Terugblik 2021: mijn opinie raakte een snaar

Inspirerende kritiek, polarisatie, een rituele stoelendans – wat volgde er op het verschijnen van een opiniestuk in NRC?

NRC 31 december 2021

"Als pleiten voor kritische berichtgeving al ‘transfoob’ is, dan dient deze retoriek alleen nog maar om reputaties te beschadigen, niet meer om discriminatie te signaleren."

Gender

Peter Vasterman, mediasocioloog

‘Berichtgeving over gender-ingrepen bij tieners is te weinig kritisch. Steeds meer pubermeisjes melden zich bij genderklinieken. Nederlandse media moeten ook de keerzijde belichten, meent Peter Vasterman.” Dat stond in mei boven mijn opiniestuk over de vraag waarom de media met een grote boog heen lopen om de controverses die spelen in de transgenderwereld. Angst voor beschuldigingen van transfobie was mijn stelling, terwijl het wel de opdracht van de journalistiek is om kritisch te berichten over transgenderissues. „Dat is niet transfoob”, luidde de laatste zin.

Helaas bewees mijn artikel dat die angst voor transfobiebeschuldigingen terecht is. Er volgde een stortvloed aan reacties waarin toch wel erg vaak het woord ‘transfoob’ viel, naast termen als ‘onwetenschappelijk’, ‘gevaarlijk’, ‘suggestief’ en ‘respectloos.’ NRC werd bestookt met telefoontjes en (deels voorgekookte) e-mails, waarin excuses, rectificaties en soms zelfs het ontslag van de chef Opinie werden geëist. Het plaatsen van dit stuk zou mensenlevens in gevaar hebben gebracht.

Ook op sociale media ging het er wekenlang stevig aan toe. Maar er waren ook heel wat lezers die het terecht vonden dat dit onderwerp eindelijk aandacht kreeg in de media. En dat gebeurde daarna ook: na een radiodebat volgden interviews, columns, opiniestukken en zelfs een tv-programma.

Was het terugkijkend de moeite waard om al die transfobiebeschuldigingen te trotseren om het onderwerp aan de orde stellen? 

Als pleiten voor kritische berichtgeving al ‘transfoob’ is, dan dient deze retoriek alleen nog maar om reputaties te beschadigen, niet meer om discriminatie te signaleren. Dus ja, het was de moeite waard: al was het alleen al voor die verontruste ouders die mij mailden over hun kinderen in transitie – „krijgt mijn kind de juiste diagnose en de juiste zorg?” – maar niets durven te zeggen. En u weet wel waarom.