maandag 26 oktober 2020

‘Het kan gebeuren dat politieke stromingen hun eigen media gaan beginnen’

Natuurlijk zijn er zorgelijke ontwikkelingen, maar we hoeven ook nog niet te wanhopen. Mediasocioloog Peter Vasterman blijft voorlopig nuchter als het gaat om de Nederlandse persvrijheid. Het is niet dat hij de huidige maatschappelijke situatie onderschat: ook hij ziet de opkomst van het populisme, de toename in bedreigingen van journalisten, de verharding van discussies en het gevaar van fake news. Maar Vasterman blijft vertrouwen houden in de kracht van de Nederlandse instituties en het rationele denken van de meerderheid. Het devies is: laat je niet intimideren en gewoon doorgaan.

Interview van Thijs Heezen met Peter Vasterman

Lees verder in De Hofvijver van 26 oktober 2020
dinsdag 20 oktober 2020

Ruinerwold: van wereldnieuws naar internationaal voetnootje, hoe kan dat?

 Een ontdekking, duizend vragen in allerlei talen. Journalisten van over de hele wereld stortten zich een jaar geleden op het verhaal van het 'boerderijgezin' in Ruinerwold. Maar zo snel als de aandacht er was, zo snel verdween die ook weer. Hoe kan dat?

Lees hier het artikel van Roy Schutte 

RTV Drenthe 

WOENSDAG 14 OKTOBER 2020

donderdag 8 oktober 2020

Recensions: From Media Hype to Twitter Storm, sous la dir. de Peter Vasterman

Recension érudit

Christophe Cloutier-Roy

Département de science politique, Université du Québec à Montréal

From Media Hype to Twitter Storm : News Explosions and Their Impact on Issues, Crises and Public Opinion, sous la dir. de Peter Vasterman 

zaterdag 22 augustus 2020

Een optelsom van geweld betekent nog niet een patroon

Een handvol incidenten, meer lijkt er niet nodig om een patroon van geweld te signaleren. Wie dan nog twijfelt of er een verband is, gaat al snel door voor wegkijker. En dus is de zomer van 2020 nu al ‘gewelddadig’ verklaard. 

Lees hier verder

Door Sjirk Kuijper, Nederlands Dagblad, 22 augustus 2020 

Interessante analyse van de vermeende geweldspiraal in de zomer met verwijzingen naar het ontstaan van de ophef over zinloos geweld in 1997

vrijdag 22 mei 2020

Publiek niet weerloos tegenover informatiestroom over coronaRobin Nijhuis in Kijk op Kennis. Nieuws over wetenschap en onderzoek 

22-05-2020

Publiek niet weerloos tegenover informatiestroom over corona

"Het is inmiddels al een paar maanden geleden dat het besmettelijke virus COVID-19 in Nederland opdoemde, waarbij duidelijke verschillen merkbaar zijn in inschattingen van ernst van de situatie en in hoeverre mensen bereid zijn maatregelen te nemen, ofwel de risicoperceptie. Niet iedereen volgt de regels op van het RIVM, hoewel hierover ook tegensprekende geluiden vindbaar zijn in de media. Dit is ironisch, omdat deze overvloed aan verschillende berichtgeving misschien wel een van de belangrijke oorzaken is van het probleem." Lees hier verder 

Geen weerloos object

Mediasocioloog Vasterman:  “Er vindt een ingewikkeld samenspel plaats tussen media, politiek en belangengroepen waar mensen zich mee identificeren. Natuurlijk is dat een voortdurende machtsstrijd over frames, definities en oplossingen. Media proberen die ontwikkelingen en maatschappelijke discussies te volgen, te faciliteren en er zelf een rol in te spelen via berichtgeving en opiniestukken. Lezers en kijkers volgen dat, maar niet als weerloze objecten, maar als actieve burgers die belangen hebben, die overtuigingen hebben en die daar hun eigen weg in moeten proberen te zoeken.”

vrijdag 15 mei 2020

OA Book of the Week: From Media Hype to Twitter Storm


NO SHELF REQUIRED

Digital books and digital content (in all incarnations) and the ways they transform the world.

In an effort to draw attention to quality Open Access scholarly content available on the newly launched Open Research Library (ORL), a central hosting platform for peer-reviewed Open Access books, NSR highlights popular titles in ORL’s comprehensive and growing collection each week, including a wide variety of academic fields and disciplines.

MAY 7, 2020

This week’s pick:The word media hype is often used as rhetorical argument to dismiss waves of media attention as overblown, disproportional and exaggerated. But these explosive news waves, as well as – nowadays – the twitter storms, are object of scientific research, because they are an important phenomenon in the public area. Sometimes it is indeed ‘much ado about nothing’ but in many cases these media storms have play an important role in political issues, scandals and crises. Twitter storms sometimes ruin reputations within hours. Although different concepts are used, such as media hypes, news waves, media storms, information cascades or risk amplification, all the studies in this book refer to the same process in which key events trigger a chain of reactions and interactions, building up huge news waves in the media or rapidly spreading social epidemics in the social media. From Media Hype to Twitter Storm: The Dynamics of Self Reinforcing Processes in News Waves (Amsterdam University Press) offers the first comprehensive overview of this important topic. It is not only interesting for scholars and students in media and journalism, but also for professionals in PR and communication, crisis communication and reputation management.

——————

Peter L.M. Vasterman is media sociologist and assistant professor emeritus, Media and Journalism, at the Department of Media Studies of the University of Amsterdam.

Waarom we zo graag oorlogsretoriek gebruiken als het over corona gaatFolia 15 mei 2020

door Sterre van der Hee, 
 
Frontberichten, strijd, soldaten en frontlinie: in de coronacrisis worden voortdurend vergelijkingen met oorlogssituaties gemaakt. Waarom eigenlijk? En heeft het ook nadelen? ‘We willen iemand om voor te juichen, of het nou verplegers, vakkenvullers of vuilnismannen zijn.’

vrijdag 27 maart 2020

“Ja maar bij de gewone griep zijn er in sommige jaren ook duizenden doden extra.”


In veel discussie over het coronavirus wordt er op gewezen dat er ieder jaar wel vele duizenden mensen overlijden door de jaarlijkse griep. ‘Oversterfte’ wordt dat genoemd omdat die aantallen pas achteraf naar voren komen als golven in de sterftecijfers. Doodgaan aan de griep wordt niet apart geregistreerd, omdat die vaak al verzwakte oudere patiënten overlijden door een longontsteking. Normaal is de oversterfte enkele duizenden gevallen maar soms zijn er zelfs met uitschieters tot bijna tienduizend extra doden zoals in de winter van 2017/2018. Er vielen toen dus ook maandenlang honderden doden per week. En inderdaad heeft de jaarlijkse griepepidemie in die winter ook voor een capaciteitscrisis gezorgd bij de een aantal ziekenhuizen.

Veel media aandacht was er niet voor die griepepidemie zeggen de critici, een groot contrast met de overweldigende berichtgeving over het coronavirus. Maar er is natuurlijk een groot verschil, de jaarlijkse griepepidemie is een bekend risico, dat soms mee en soms tegenvalt. Maar we zijn er aan gewend en over het algemeen is de zorgcapaciteit toereikend om de golf van patiënten op te vangen. Het is bekend dat de sterfte door de gewone griep gemiddeld 0,2 procent is en vooral ouderen treft met zogenaamd ‘onderliggend lijden’. Zoals sommige artsen stellen, ze overlijden mét en niet aan de griep.

Het grote probleem en dat maakt de vergelijking met de gewone griepdoden ook tamelijk onhoudbaar is natuurlijk dat het bij het corona virus om een onbekend risico gaat waarvan de virologen niet weten of de sterfte overeenkomt met de gewone griep of misschien wel tien of twintig keer zo groot is.
Over het algemeen wordt de sterfte en de besmettelijkheid bij het uitbreken van een nieuwe epidemie te hoog ingeschat, dat was bij de Mexicaanse griep zo in 2009 en dat lijkt nu weer het geval bij Corona.
Volgens de eerste schattingen bij de corona uitbraak zou 40 tot 70 procent van de bevolking besmet raken en met een geschat overlijden van 3 tot 4 procent zou er in Nederland al snel sprake kunnen zijn van honderdduizenden doden. Naarmate de epidemie zich uitbreidde over de hele wereld werd duidelijk dat de schattingen flink omlaag konden, maar veel zekerheid was en is er nog steeds niet. Zelfs bij een sterfte van een half procent, afhankelijk natuurlijk van het aantal besmettingen, zou de acute zorg in Nederland behoorlijk in de problemen komen. Zolang die onzekerheid zo groot is zal alle aandacht naar de nieuwe pandemie uitgaan.

De huidige onzekerheid over het aantal besmettingen, de verspreiding van het virus en de overlijdensrisico’s heeft geleid tot de ongekend zware overheidsmaatregelen die het hele land tot stilstand hebben gebracht en die de economie enorm schaden. Vandaar ook de enorme focus van de media op de aantallen doden door het coronavirus. Dat de coronadoden zoveel meer aandacht krijgen dan de ‘gewone’ griepdoden in de afgelopen jaren heeft vooral met die onzekerheid te maken: het gaat niet om de aantallen doden van vandaag maar om de trend. Is er sprake van een exponentiële groei zodat we binnen een week op duizenden doden zitten en binnen enkele maanden op tienduizenden, of valt het mee? Dat is de ratio achter al die media-aandacht. En natuurlijk schieten de media af en toe flink door: waarom twee pagina’s in de krant over het overlijden van een 87-jarige man die al aan de nierdialyse was? Maar het is volkomen begrijpelijk dat alles en iedereen gefocust is op de laatste cijfers van het RIVM. Het relativeren van de corona epidemie door te wijzen op de jaarlijkse griepdoden is dan ook weinig zinvol. De situatie is totaal anders omdat de overheid snel moet handelen op grond van buitengewoon onzekere perspectieven.

 ‘Het middel is erger dan de kwaal’
Daarnaast is er discussie onder de noemer ‘het middel is erger dan de kwaal’; het scherpst aan de orde gesteld door Ira Helsloot die er in een interview met de Volkskrant van 24 maart op wijst dat de overheid met deze maatregelen misschien wel honderd keer meer uitgeeft voor een gewonnen levensjaar dan de gebruikelijke norm van ongeveer €80.000. Het gaat bij de corona overlijdensgevallen immers over het algemeen om zieke ouderen die toch is weinig jaren voor de boeg hadden. Als de sterfte 0,1 procent is, zoals Helsloot verwacht, geeft de overheid 8 miljoen per gewonnen levensjaar uit, honderd keer zoveel dus. De rationele rekensom klopt en zelfs bij een sterfte van 1 procent geeft de overheid nog tien keer teveel uit aan de gewonnen levensjaren van tachtigplussers.

Dat levert discussie op over de solidariteit tussen de generaties: is het wel nodig om de economie op slot te gooien voor het redden van ouderen? In het Verenigd Koninkrijk was vorige week de hashtag ‘Boomer Remover’ al trending. De pandemie als oplossing om van de babyboomers af te komen. Maar het probleem is natuurlijk niemand weet wat er gebeurd zou zijn als er géén maatregelen waren genomen om de epidemie in te dammen. Ziekenhuizen die overspoeld worden door doodzieke corona patiënten, ic afdelingen die worden afgesloten, familieleden die ic-artsen bestormen, mensen die op de gang overlijden, stoffelijke overschotten die blijven liggen, de chaos zou niet te overzien zijn. Die beelden zouden enorme verontwaardiging oproepen en geen enkele regering zou die crisis overleven.