woensdag 29 juni 2011

Media in de greep van Wilders

De media-aandacht die Geert Wilders de afgelopen jaren kreeg is ongekend voor een Nederlandse politicus. Zijn gewaagde uitspraken over de islam, de controversiële film Fitna, en de beelden van zijn proces gingen de hele wereld over. Vanwege deze aandacht vragen veel onderzoekers zich af hoe Wilders precies met de media omgaat, en andersom. Mediasocioloog, UVA, Peter Vasterman bracht de belangrijkste uitkomsten van ruim zestig studies in kaart.

Hoe?Zo! Radio 28 juni 2011 Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

maandag 27 juni 2011

Media, overheid en publiek: wie beïnvloedde wie tijdens Mexicaanse griep?

Media, overheid en publiek: wie beïnvloedde wie tijdens Mexicaanse griep?
Honderden krantenberichten, journaals, blogs, posts op fora en publieksvragen verzamelden en analyseerden de onderzoekers van de Nederlandse Nieuwsmonitor voor het onderzoek: “Mexicaanse griep in Nederland, berichtgeving, verontrusting en publieksreacties”. Het onderzoek, dat mede mogelijk is gemaakt door het Nationaal CrisisCentrum, VWS en het RIVM, komt uit op het moment dat er veel publiciteit is over de EHEC-bacterie. Hebben overheid en media geleerd van de communicatie over de Mexicaanse griep? Lees meer

donderdag 23 juni 2011

Dag des oordeels voor Geert Wilders

Donderdag 23 juni 2011 is het zover: de uitspraak in de rechtszaak tegen Geert Wilders is vanaf 09.00 uur ook live te horen op BNR.nl. Maar dat niet alleen: verslaggever Martijn de Rijk zit in de rechtszaal en brengt verslag uit via Twitter en natuurlijk op BNR Nieuwsradio.
Luister naar het interview met verslaggever Martijn de Rijk en Peter Vasterman, Universitair docent Mediastudies van de Universiteit van Amsterdam, in On The Move

maandag 20 juni 2011

Wilders en de media: de goede onderzoeksvragen zijn nog niet gesteld

Hoe flikt hij het toch? Hoe word je in vijf jaar van relatief onbekend politicus tot kiezersmagneet met 24 Kamerzetels? Die hamvraag was aan de orde bij de bijeenkomst Wilders en de Media, die op 16 juni door Lectoraat Crossmediale Kwaliteitsjournalistiek – samen met ASCOR en ASCA (UvA) – werd georganiseerd. Aan de orde was een samenvatting van zestig wetenschappelijke publicaties over het fenomeen Wilders. Conclusie: inhoudsanalyses leveren weinig op. Van langdurige onderzoeken op redacties mag meer worden verwacht. Bekijk wat de journalistiek zelf opgelost wil zien.
Lees het verslag op De Nieuwe Reporter

zondag 12 juni 2011

VPRO Argos Mexicaanse griep en de media

11 juni 2011- Radio Onjo

Mexicaanse griep en de media
Hoe ontwikkelde de Mexicaanse griep zich tot een mediahype en waar was de berichtgeving op gebaseerd? Daarover verschijnt volgende week een onderzoek. Een van de opstellers van het rapport, mediasocioloog Peter Vasterman, is te gast om hierover te vertellen.

zaterdag 11 juni 2011

EHEC CrisisDuitse wetenschappers zijn met man en macht op zoek naar een zogenaamd “heet spoor” van de EHEC-bacterie. Hoe veilig is ons voedsel? In de studio praten we onder meer met Arnold Dijkstra, microbioloog en voedselveiligheid-consultant; Ton Nijhuis, wetenschappelijk directeur van het Duitsland Instituut en mediasocioloog aan de UvA Peter Vasterman.

dinsdag 7 juni 2011

Mexicaanse griep: alarmerende berichtgeving zorgt voor veel verontrusting

De berichtgeving rondom de uitbraak van de Mexicaanse griep in het voorjaar van 2009 was intensief en verontrustend: de Mexicaanse griep zou zich kunnen ontwikkelen tot een gevaarlijke pandemie met veel (dodelijke) slachtoffers, ook in Nederland. Vergelijkingen met de Spaanse Griep en dagenlang nieuws over de wereldwijde verspreiding van het virus versterkten dat beeld. De media brachten deze alarmerende boodschap weliswaar op gezag van wetenschappelijke experts en woordvoerders van bijvoorbeeld de WHO en het RIVM, maar er was weinig aandacht voor andere signalen en experts die het gevaar nuanceerden of relativeerden. Hoewel de epidemie in Nederland een mild verloop had, was de berichtgeving ook in het najaar van 2009 toen enkele kinderen overleden aan de griep sterk verontrustend.
Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Nieuwsmonitor naar de berichtgeving in de media over de Mexicaanse griep in 2009. Naast de landelijke dagbladen zijn ook de journaaluitzendingen van NOS, RTL4 en SBS6 meegenomen in het onderzoek en zijn de berichten op sociale media Nujij.nl, Fok.nl, Mexicaansegriep.eu en Zwangerschapspagina.nl geanalyseerd. De resultaten van het media-onderzoek zijn afgezet tegen de gegevens die beschikbaar waren over de reacties van het publiek, zoals het aantal geposte berichten op webfora, de ruim 800.000 telefonische vragen aan de grieplijn van Postbus 51 en de antwoorden op een serie opiniepeilingen (Risico- en crisisbarometer Nieuwe Influenza A van het Ministerie van Veiligheid en Justitie).

vrijdag 3 juni 2011

Wilders en de media. Journalism Studies bijeenkomst op 16 juni 2011.

In de afgelopen jaren zijn ruim 60 studies verschenen op het gebied van media en journalistiek waarin Geert Wilders centraal staat: het gaat daarbij niet alleen om de vraag hoe de media omgaan met Wilders, maar ook hoe Wilders omgaat met de media. Sommige studies gaan over zijn mediastrategie, zijn aanwezigheid in de media en de gevolgen die dat zou hebben voor de samenleving. Ander onderzoek richt zich meer op het redactiebeleid, de beeldvorming in de media of de interactie tussen media en politiek.
De studies variëren van Bachelor-scripties met een bescheiden inhoudsanalyse tot kloeke boekwerken waar Wilders’ van alle kanten wordt belicht. Wij (Piet Bakker, Kees Brants en Peter Vasterman) hebben deze studies verzameld en ons de vraag gesteld wat zo’n vloedgolf oplevert. Kan er een gezamenlijke conclusie uit al die analyses getrokken worden? Spreken ze elkaar tegen of vullen ze elkaar aan? Welke verscheidenheid aan methodes wordt er gebruikt? Zijn er vragen die onbeantwoord zijn gebleven?
Dat zijn de thema’s voor de conferentie over ‘Wilders en de media’ die zal plaatsvinden op 16 juni in het Universiteitstheater (Nieuwe Doelenstraat 16) te Amsterdam. Na een korte presentatie van het onderzoek zullen vertegenwoordigers uit journalistiek, politiek en wetenschap hun licht laten schijnen op de waarde van al dit onderzoek. Er is ruimschoots tijd voor discussie, niet alleen na afloop maar ook na elke presentatie en reactie. Niet Wilders zelf is daarbij de focus van de discussie, maar de tak van sport die binnen de communicatiewetenschap Journalism Studies wordt genoemd.

Programma
13:30 ontvangst
14:00 inleiding Peter Vasterman, Universitair Docent Mediastudies, Universiteit van Amsterdam
14:30 reactie Hans Laroes (hoofdredacteur NOS Nieuws)
15:00 reactie Jan Schinkelshoek (tot voor kort lid van de Tweede Kamer voor het CDA, daarvoor onder meer hoofdredacteur Haagsche Courant en directeur communicatie bij de Rabobank)
15:30 pauze
16:00 reactie Liesbet van Zoonen, hoogleraar Communication and Media Studies, Loughborough University, hoogleraar Populaire Cultuur in de Faculteit der Sociale Wetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam
16:30 afsluitende discussie o.l.v. Piet Bakker, Lector Crossmediale Kwaliteitsjournalistiek, Hogeschool Utrecht: lessen voor onderzoek
17:00 borrel

Aan deelname zijn dankzij ASCA, ASCOR en de HU geen kosten verbonden, wel is aanmelding nodig vanwege de catering en het aantal plaatsen in de zaal. Stuur een email naar vasterman@uva.nl om je aan te melden.