woensdag 19 december 2012

Media worstelen met zelfmoord maar berichten minder terughoudend

Media worstelen met zelfdodingen. Ze berichten er minder terughoudend over. Het gevaar van kopieergedrag - het 'Werther-effect' - ligt echter op de loer. Lees verder...
In: Wegener dagbladen 14 december 2012. 


donderdag 13 december 2012

Het schandaal ontrafeld

SPUI25 In samenwerking met de Illustere School, UvA
17jan2013
20:00 - 22:00
Schandalen zijn een fascinerend verschijnsel. Het woord schandaal verwijst niet alleen naar de schandelijke misstap of misstand zelf, maar vooral ook naar het proces van in opspraak raken. Maar het schandaal is nog zoveel meer: een publieke terechtstelling, een zuiveringsritueel, een heksenjacht, een tragedie, een mediahype, een soap story, een vorm van waarheidsvinding of juist van karaktermoord. Bij het publiek strijden verontwaardiging en leedvermaak om voorrang, maar iedereen wil er alles over weten. Kennelijk beleven we er een zeker genoegen aan om op de voet te volgen hoe gisteren nog bewonderde politici, topbestuurders of celebrities vandaag ten val komen.Tijdens deze bijeenkomst analyseren we ons aller fascinatie voor het schandaal. 
Mediasocioloog Peter Vasterman opent met de dynamiek van het schandaal en de rol van de media daarbij. Gevolgd door Mark van Ostaijen (docent Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit), Wilma de Rek (journalist bij De Volkskrant) en Roel in ‘t Veld (Hoogleraar Governance and sustainability Universiteit Tilburg) die andere facetten van het schandaal als sociaal-cultureel verschijnsel zullen belichten.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | 020 525 8142.