maandag 22 november 2010

Peer review van onderzoek, maar dan door journalisten

De afgelopen twee weken is op De Nieuwe Reporter gedebatteerd over het onderzoek dat in Nederland wordt gedaan naar de journalistiek. Aanleiding was een symposium op 12 november dat plaats vond naar aanleiding van een inventarisatie die de mediawetenschappers Kees Brants en Peter Vasterman hebben gemaakt van het onderzoek dat in Nederland gedaan wordt naar de journalistiek. In de laatste aflevering van de serie blikken zij terug op het debat en trekken een aantal conclusies.

dinsdag 16 november 2010

Journalistiek onderzoek onderzocht, perspectieven op theorie en praktijk

Op vrijdag 12 november vond in Amsterdam naar aanleiding van het Themanummer van het Tijdschrift voor Communicatiewetenschap een conferentie plaats over Journalism Studies, onderzoek naar de journalistiek. Voor een verslag en voor de inleidingen van Pieter Broertjes en Tamara Witschge zie De Nieuwe Reporter.