dinsdag 3 augustus 2010

Wat als bloggers op oorlogspad gaan?

Communiceren over infectieziekten via nieuwe media.

De aanpak van infectieziekten leidde afgelopen jaar tot felle reacties op internet. Verontruste zorgconsumenten wisten zich op zo grote schaal te mobiliseren dat ze ook door de massamedia werden opgemerkt. Rond de Q-koorts is het vooralsnog rustig online, maar wat als bloggers opnieuw ten strijde trekken?
Download dit artikel van Daan Marselis in Mednet nummer 6 2010

maandag 2 augustus 2010

Internet vergroot kans op schandaal

Internetfora onthullen zelden een affaire, maar poken wel het vuurtje verder op.
Marketing crisisbheersing

Auteur Richard Smit, gepubliceerd in het Financieele Dagblad van 13 juli 2010. Klik hier voor het hele verhaal.

Fragment uit dit artikel

"Internet vergroot de kans op een schandaal. Peter Vasterman, mediasocioloog aan de Universiteit van Amsterdam, kwam tot die conclusie na een analyse van vier verschillende affaires. Weliswaar komt de onthulling van schandalen zelden van weblogs, shocklogs of internetfora, maar op internet groeien affaires wel gemakkelijker uit tot een schandaal.
Om te beginnen omdat websites allerlei nieuwe informatie en verdachtmakingen publiceren, daarbij veel minder gehinderd door ethische of professionele afwegingen en verificatie van feiten dan traditionele media. Op die manier houdt internet een affaire levend, die anders door gebrek aan nieuwe feiten uit het nieuws zou verdwijnen. Bovendien speelt internet een rol bij het aanwakkeren van de verontwaardiging, wat een voorwaarde is voor het ontstaan van een schandaal.
Zonder traditionele media groeit een affaire niet uit tot schandaal. In die zin zijn alle burgerjournalisten op internet nog niet uitgegroeid tot tegenmacht. Maar, constateert Vasterman, ze hebben wel degelijk invloed op die media. Als beschuldigingen en verdachtmakingen zich op internet verspreiden, sijpelen ze door naar de media. Die voelen zich gedwongen erover te pulbiceren, ook als het verhaal gebaseerd is op één bron."