maandag 29 mei 2006

Het schandaal is een schande Affaire rond Hirsi Ali moest wel uit de hand lopen.

Het schandaal is een schande

Affaire rond Hirsi Ali moest wel uit de hand lopen.

NRC Next, 29 mei 2006.
Terugkijkend op de affaires rond Ayaan Hirsi Ali en Rita Verdonk valt op dat niemand eraan ontkomt om partij te kiezen. Iedereen is voor óf tegen. Maar wat is nou werkelijk het schandaal: de 'ontmaskering' door Zembla? De 'leugens' van Ayaan? Het snelle 'besluit' van Verdonk? De Tweede Kamer die eensgezind over Verdonk heen walst? Of toch het Nederlandse asielbeleid? Het antwoord is: geen van alle. Het werkelijke schandaal is die onbeheersbare dynamiek die na de eerste 'onthulling' op gang komt. Geen van de betrokkenen kan zich nog onttrekken aan het actiereactiepatroon van beschuldiging, verontwaardiging, ontkenning, tegenaanval, verdachtmaking, nieuwe onthulling, etc. Ze worden acteurs in het toneelstuk 'Het Schandaal', en spelen hun rol volgens de logica van het schandaal.