vrijdag 21 september 2001

Mediachannel: as the media watch the world, we watch the media

AS THE MEDIA WATCH THE WORLD, WE WATCH THE MEDIA

Peter Vasterman

Gepubliceerd in De Journalist van 21 september 2001.

Sinds de harde landing van de nieuwe economie is internet synoniem geworden voor faillissementen, ontslagen en berooide beleggers. Maar daarnaast is er ook nog steeds een ander, meer succesvol internet verhaal te vertellen. In de niet-commerciƫle sector heeft internet zich ontwikkeld tot een internationaal platform voor allerlei organisaties en instellingen die zich buiten de bestaande media om willen manifesteren. Een interessant voorbeeld is MediaChannel, een internationale portal over media issues die vorig jaar februari werd gelanceerd.

"Oorlogsnieuws te gekleurd"

DAGBLAD VAN HET NOORDEN

21 september 2001. 

Byline: ANP

Utrecht - De kans is groot dat westerse regeringen en gezagsdragers bij een mogelijke inval in Afghanistan opnieuw de media naar hun hand zetten, net als tijdens de Golfoorlog. Ook toen was het erg moeilijk eigen nieuws te vergaren omdat journalisten te veel afgingen op wat de westerse autoriteiten beweerden en geen controle uitoefenden.

Dit stelt Peter Vasterman, docent massacommunicatie aan de School voor Journalistiek in Utrecht. Hij werkt momenteel aan een promotiestudie over mediahypes.

,,De westerse autoriteiten gaan opnieuw proberen de media te bespelen en dat zal voor een deel lukken ook, dat hebben we wel geleerd van de Golfoorlog. In tijden van crisis creƫert de overheid een monopolie op de informatie door de media overal weg te houden. Voor journalisten wordt het - net als destijds in Irak - in Afghanistan erg moeilijk aan objectieve informatie te komen, omdat ze zelf het veld niet in kunnen.''

Op internet zijn al discussies gaande over hoe je als journalist ook de 'andere kant' van de zaak kan belichten. Onder de kop 'het managen en verslagleggen van een nieuwe crisis' heeft het Amerikaanse Persinstituut een discussieplatform geopend. Daar worden zelfs tips gegeven onder het motto 'de tien dingen die kranten moeten doen' om oververhitting en het aanwakkeren van sentimenten te voorkomen.

Vasterman vindt dat er nu al een te grote eenzijdigheid van westerse bronnen waarneemnaar is. ,,Dat heeft natuurlijk alles te maken met de beschikbaarheid van Arabische en islamitische bronnen die niet tot de westerse wereld behoren. Daarnaar moeten we nu wel op zoek om zo een veel evenwichtiger beeld te krijgen.''

Hij noemt het alleen al opvallend dat grote namen uit de westerse journalistiek, wetenschap en communicatie wel bekend zijn, maar geen grote namen uit de Arabische wereld.

Op diverse journalistieke discussiepagina's maken de Amerikaanse journalisten zich grote zorgen over de mediavoorzieningen. Zeker nu de publiciteitscampagne rond de 'komende oorlog' op volle toeren draait. ,,Op de journalisten wordt druk uitgeoefend om on-Amerikaanse en onpatriottische uitspraken te vermijden.''