maandag 24 oktober 2005

Media-Hype. Self-Reinforcing News Waves, Journalistic Standards and the Construction of Social Problems.

European Journal of Communication Copyright © 2005 SAGE Publications
(London, Thousand Oaks, CA and New Delhi) www.sagepublications.com,

Vol 20(4): 508–530. [10.1177/0267323105058254]

Peter L.M. Vasterman
  1. faculty of the Master of Journalism programme at the Department of Media Studies, University of Amsterdam, Turfdraagsterpad 9, 1012 XT Amsterdam, The Netherlands, vasterman@uva.nl

Abstract

News often seems to develop a life of its own, creating huge news waves on one specific story or topic. The term ‘media-hype’ is often used in popular debate about this kind of self-inflating media coverage, but the concept has never made it into the scientific discourse, mainly because of its implicit value judgements. However, by excluding criteria like ‘exaggeration’ and ‘distortion’ and by focusing on the process of amplification and magnification during these media-generated news waves, the concept can become a valuable tool for news research. A theoretical framework of media-hype is developed in this article, not only to analyse the specific dynamic of media-hype, but also to deal with the role it plays in the process of framing and social amplification. A content analysis of media coverage of ‘senseless’ street violence in the Netherlands is used to evaluate the consequences of media-hype for the role the media play in society.

dinsdag 11 oktober 2005

Koning Blog is geen journalist

de Volkskrant 11 oktober, 2005


De Fortuyn-revolte maakte duidelijk dat journalisten te veel meningen en te weinig feiten geven. Weblogs zijn geen afdoende antwoord, zegt Peter Vasterman.

Dat de Volkskrant een web-logsite opent waar lezers in alle vrijheid hun schrijfsels kunnen publiceren, is een mooi initiatief. Het vergroot vermoedelijk de betrokkenheid van internetters bij de krant en trekt mogelijk meer jongeren de Volkskrant-community binnen.
Wat me wel verbaast, is dat Geert-Jan Bogaerts en Patrick Engelsma, de redacteuren die de Volkskrant-blog onder hun hoede hebben, consequent schrijven over bloggen als een voorbeeld van 'burgerjournalistiek' en daarmee hun eigen vak in de uitverkoop gooien. In hun visie is er blijkbaar al sprake van 'journalistiek' als je in al dan niet onbetamelijke bewoordingen je eigen mening op internet zet. Enige vorm van professionaliteit is blijkbaar niet meer nodig om journalist te zijn.
Het is dan ook niet verbazingwekkend dat meteen al blijkt dat de burgerjournalisten van de Volkskrant zich niet veel gelegen laten liggen aan journalistieke codes, zoals het vermelden van initialen bij verdachten en het beschermen van de privacy van mensen. Naam en toenaam van een verdachte werden op aandringen van de hoofdredactie verwijderd, maar de link naar de foto van de man die ervan wordt verdacht zijn vrouw en twee dochters te hebben vermoord, bleef staan. Volgens de beide redacteuren gelden voor de blogs andere regels en moeten de gebruikers elkaar maar corrigeren als het uit de hand loopt.

Forumdiscussie Mediahypes 11e Praktijkcongres Succesvol Persbeleid.

Forumdiscussie Mediahypes 11e Praktijkcongres Succesvol Persbeleid. Bussum 11 oktober 2005.