dinsdag 29 oktober 2019

Rellen Den Haag: onderzoek bestaat wel

In zijn opiniestuk Protestgolf brengt kans op escalatie in Nederland, 24/10 schrijft Tom Postmes dat er ,,merkwaardig genoeg nooit onderzoek is gedaan" naar de rellen in Den Haag in 2015 na de dood van Mitch Henriquez. ,,Het blijft dus gissen of er lessen zijn te trekken."

Dat is onjuist: Arjen Boin (Universiteit Leiden) en Stavros Zouridis (Universiteit Tilburg) hebben in opdracht van de Politie Eenheid Den Haag uitgebreid onderzoek gedaan met als doel om lessen te trekken uit deze crisis. Het resultaat is vastgelegd in het boek: Institutioneel crisis management. Een kritiek incident, sociale media dynamiek en de rellen in Den Haag.Uitg. The Crisis University Press. Op 1 oktober vorig jaar was dit rapport onderwerp van een conferentie waar ook de Haagse politietop bij aanwezig was.

Peter Vasterman

NRC Handelsblad 29 oktober 2019