maandag 21 december 2009

Van stormachtig tot windstil: het zeilmeisje en de media

In de jaaroverzichten van 2009 zal de affaire rond het zeilmeisje zeker terugkomen. Haar plan om als 13-jarige een solozeiltocht rond de wereld te maken, leverde een orkaan van reacties op. Dit onderwerp over opvoeding en ouderlijk gezag haalde wereldwijd de voor pagina’s en actualiteiten rubrieken. Hoe kon het plan van een meisje wereldnieuws worden, en hoe doorstonden pedagogen die aan hetwoord kwamen de storm?

Lees verder in het NVO-Bulletin van december 2009, uitgegeven door de Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen.