vrijdag 16 februari 2024

Transgender mensen in de VS: vooral jong, non-binair en geboren als vrouw

In februari 2024 verschenen de voorlopige resultaten van “The 2022 U.S. Transgender Survey,” in opdracht van the National Center for Transgender Equality.  Doel van de uitgebreide vragenlijst is om de ervaringen van transgender mensen te beschrijven. 


Ruim 90.000 mensen ondervraagd


Het onderzoek is gebaseerd op 92.329 respondenten vanaf 16 jaar, onder wie 84.170 mensen ouder dan 18 jaar. De onderzoekers claimen representativiteit op grond van extra weging van verschillende factoren zoals leeftijd, ras/etniciteit, opleiding en regio om vertekening in de steekproef te voorkomen. Het onderzoek heeft niet vastgesteld hoeveel transgender mensen er zijn op de totale populatie. Het voorlopige rapport geeft de eerste resultaten weer over de kenmerken van de respondenten


Geboren vrouwen in de meerderheid 


Die bevestigen het internationale beeld dat -in tegenstelling tot vroeger- de transgender mensen die als vrouw zijn geboren in de meerderheid zijn, namelijk 55 tegen 45 procent. Non-binair grootste groep, vooral geboren vrouwen 


Opvallend is dat de categorie non-binaire identiteit al 38 procent van de totale groep transgender mensen uitmaakt en dat binnen die groep de geboren vrouwen veruit in de meerderheid zijn: 30 procent tegen 8 procent geboren mannen. Dat zijn er dus bijna vier keer zo veel. 
 Jongeren vormen de grootste groep


Transgender mensen zijn vooral vrouw ook vooral jong: 43 procent is 18-24 jaar, 36 procent is 25-44 jaar, terwijl 22 procent ouder is dan 45 jaar. Die 43 procent jongeren omvat maar zes jaar, in tegenstelling tot de tweede categorie die 20 jaar omvat. Zou je die opdelen in drie periodes van zes jaar dan zou je op gemiddeld 12 procent uitkomen per periode. Dan is de groep 18-24 jaar zo'n 3,5 keer groter dan de cohorten tussen 25 en 44 jaar. 

De groep transgenders tussen de 45 en 54 jaar (10 jaar) omvat 9 procent, bijna vijf maal kleiner dan de jongste groep.     


Tevreden over transitie


Bijna alle respondenten, die een transitie doormaakten rapporteren dat hun leven er op vooruit gegaan is. Hoeveel mensen in transitie gingen op het totaal van de 92.329 respondenten is niet duidelijk. Het definitieve rapport moet nog verschijnen.  

James, S.E., Herman, J.L., Durso, L.E., & Heng-Lehtinen, R. (2024). Early Insights: A Report of the 2022 U.S. Transgender Survey. National Center for Transgender Equality, Washington, DC.Zie ook: