woensdag 1 november 2023

Statistieken transgenderzorg deel 2: nieuwe data aanmeldingen Amsterdam

Er zijn eindelijk actuele cijfers beschikbaar over het aantal aanmeldingen bij de genderkliniek in Amsterdam over de afgelopen vier jaar. Het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie (KZcG) van Amsterdam UMC heeft een soort jaarverslag gepubliceerd, getiteld Samenwerken aan betere genderzorg dichter bij huis. Jaarbeeld 2019-2022. Het vorige rapport Genderzorg in ontwikkeling Jaarbeeld 2011 - 2018 dateert uit 2019. 

Bron Jaarbeeld 2019-2022

In het nieuwe rapport staan de cijfers over de aanmeldingen van 2019 tot en met 2022 in een grafiek uitgesplitst per maand. Het is niet duidelijk waarom de jaren per maand met elkaar worden vergeleken, dat zou alleen zin hebben als die registratie per maand bijzondere betekenis zou hebben. Dat lijkt hier niet het geval. Bovendien geeft deze grafiek geen goed beeld van de ontwikkelingen in die vier jaar. Als we alle cijfers vanaf 2000 tot en met 2022 bij elkaar zetten, zien we de volgende trends. 

Het aantal aanmeldingen blijft tussen 2000 en 2012 redelijk constant, maar dat aantal neemt vanaf 2013 (150 aanmeldingen) snel toe naar 515 in 2018. Dan volgt er een daling naar 366 in 2019, 362 in 2020 en 394 in 2021. En dan is er weer een sterke toename te zien in 2022, want dan zijn er 606 aanmeldingen van kinderen en adolescenten. Zie grafiek 1. 

De afname na 2018 valt te verklaren door de opening van andere genderklinieken in Groningen (2019) en Nijmegen (2020) en de komst van gespecialiseerde GGZ-aanbieders sinds 2018.   

Grafiek 1 

Het is merkwaardig dat de aantallen aanmeldingen niet zijn uitgesplitst naar kinderen en adolescenten en ook niet naar (geboren) man of (geboren) vrouw. Dat is vooral jammer omdat uit allerlei data over trends blijkt dat het bij ongeveer tweederde van de aanmeldingen (ook internationaal) gaat om vrouwen.  Zie Statistieken transgenderzorg deel 1. 

Het Jaarbeeld geeft ook data over de aanmeldingen van volwassenen in de periode 2018 tot en met 2022. Wederom merkwaardigerwijs opgesplitst naar aanmeldingen per maand. Dat geeft het volgende -onduidelijke- beeld. Per jaar uitgesplitst zie de trend er als volgt uit. In 2018 ging het nog om 535 aanmeldingen en dat aantal neemt toe tot 1664 in 2022, dat is een verdrievoudiging in vier jaar. Zie grafiek 2. 


Grafiek 2 

Volwassenen en kinderen/adolescenten bij elkaar opgeteld geeft het volgende beeld.