vrijdag 3 juni 2011

Wilders en de media. Journalism Studies bijeenkomst op 16 juni 2011.

In de afgelopen jaren zijn ruim 60 studies verschenen op het gebied van media en journalistiek waarin Geert Wilders centraal staat: het gaat daarbij niet alleen om de vraag hoe de media omgaan met Wilders, maar ook hoe Wilders omgaat met de media. Sommige studies gaan over zijn mediastrategie, zijn aanwezigheid in de media en de gevolgen die dat zou hebben voor de samenleving. Ander onderzoek richt zich meer op het redactiebeleid, de beeldvorming in de media of de interactie tussen media en politiek.
De studies variëren van Bachelor-scripties met een bescheiden inhoudsanalyse tot kloeke boekwerken waar Wilders’ van alle kanten wordt belicht. Wij (Piet Bakker, Kees Brants en Peter Vasterman) hebben deze studies verzameld en ons de vraag gesteld wat zo’n vloedgolf oplevert. Kan er een gezamenlijke conclusie uit al die analyses getrokken worden? Spreken ze elkaar tegen of vullen ze elkaar aan? Welke verscheidenheid aan methodes wordt er gebruikt? Zijn er vragen die onbeantwoord zijn gebleven?
Dat zijn de thema’s voor de conferentie over ‘Wilders en de media’ die zal plaatsvinden op 16 juni in het Universiteitstheater (Nieuwe Doelenstraat 16) te Amsterdam. Na een korte presentatie van het onderzoek zullen vertegenwoordigers uit journalistiek, politiek en wetenschap hun licht laten schijnen op de waarde van al dit onderzoek. Er is ruimschoots tijd voor discussie, niet alleen na afloop maar ook na elke presentatie en reactie. Niet Wilders zelf is daarbij de focus van de discussie, maar de tak van sport die binnen de communicatiewetenschap Journalism Studies wordt genoemd.

Programma
13:30 ontvangst
14:00 inleiding Peter Vasterman, Universitair Docent Mediastudies, Universiteit van Amsterdam
14:30 reactie Hans Laroes (hoofdredacteur NOS Nieuws)
15:00 reactie Jan Schinkelshoek (tot voor kort lid van de Tweede Kamer voor het CDA, daarvoor onder meer hoofdredacteur Haagsche Courant en directeur communicatie bij de Rabobank)
15:30 pauze
16:00 reactie Liesbet van Zoonen, hoogleraar Communication and Media Studies, Loughborough University, hoogleraar Populaire Cultuur in de Faculteit der Sociale Wetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam
16:30 afsluitende discussie o.l.v. Piet Bakker, Lector Crossmediale Kwaliteitsjournalistiek, Hogeschool Utrecht: lessen voor onderzoek
17:00 borrel

Aan deelname zijn dankzij ASCA, ASCOR en de HU geen kosten verbonden, wel is aanmelding nodig vanwege de catering en het aantal plaatsen in de zaal. Stuur een email naar vasterman@uva.nl om je aan te melden.