woensdag 21 april 2004

Een hype? Geen commentaar.

Gepubliceerd in de krant Media en Politiek van de Raad Openbaar Bestuur als vervolg op het rapport Medialogica. April 2004

Dat de hypegevoeligheid van de media de laatste jaren sterk is toegenomen blijkt uit al die politieke proefballonnetjes die meteen leiden tot mediabrede nieuwsgolven. Eén pakkende oneliner over de rollator die oma maar als cadeau moet vragen voor haar verjaardag, is meteen goed voor drie dagen lang schrijnende gevallen, hoopoplopende emoties en uiteindelijk de ministeriële geruststelling dat de rollator voorlopig in de verzekering blijft. Wel meent de minister dat ouderen hun rollators effectiever gaan gebruiken als ze er zelf voor betalen, meldt het ANP: “Nu komt het voor dat ze het hulpmiddel ongebruikt in de gang laten staan. Ook laten ouderen zich door fabrikanten een nieuwe model opdringen terwijl de oude nog niet versleten is, denkt de minister.” Heeft hij daarbij soms die uitvoeringen op het oog met aluminium velgen,  GPS-navigatie en DVD-schermpje?


De ene week gaat de hype over incontentieluiers, dan weer over vrouwenbesnijdenis of veelplegers die met foto en al aan de schandpaal genageld dienen te worden. Voor de media zijn dit uitgelezen onderwerpen: ze bevatten emotie, verontwaardiging, controverse en vooral heldere schema’s: rollator wel of niet vergoeden, foto’s van winkeldieven wel of niet op internet zetten. De simpele vraagstelling leent zich uitstekend voor een snelle opiniepeiling en die percentages zijn ook meteen een belangrijk nieuwsfeit, waar de hoofdrolspelers weer meteen op moeten reageren.

De dynamiek van het proces zorgt vervolgens al snel tot een verharding van standpunten en het lanceren van nog veel meer opzienbarende, maar vooral simplistische oplossingen. Plotseling is het dan allemaal weer voorbij, de spanningsboog bij de media is maar kort en er dient zich alweer nieuwer nieuws aan: de allochtonenstop of drie man op een cel. Weken, soms pas maanden later, blijken de problemen bij nader inzien veel ingewikkelder dan de simpele ja-of-nee-tegenstellingen deden vermoeden, terwijl al die met verve verdedigde oplossingen bovendien onuitvoerbaar zijn, zoniet juridisch onmogelijk, dan wel allerlei ongewenste neveneffecten te zullen opleveren.

De rollator lijkt een mooi voorbeeld van geslaagd nieuwsmanagement: het op de juiste manier insteken van nieuws om een discussie aan te jagen over de prioriteiten in de bestedingen van collectieve zorgregelingen als het Ziekenfonds en de AWBZ. Het is de vraag of dat wel lukt temidden van verontwaardigde rollator-bestuurders en vuurspuwende woordvoerders van belangengroepen. Terugkijkend op een paar dagen rollatorgeweld leert dat de discussie helemaal niet gaat over die meer fundamentele kwesties, maar over ouderen die veroordeeld zullen zijn tot de geraniums zonder hun rollator. Niet over de bestedingen in de zorgsector, maar over het huishoudboekje van het bij de media zo geliefde schrijnend geval.

Het idee dat de media makkelijk zijn in te schakelen voor het aanjagen van discussies is wijdverbreid, maar deze instrumentele benadering houdt geen rekening met de eigen dynamiek van het nieuws. Zodra het onderwerp terecht komt in die maalstroom van de media verliest de nieuwsmanager het initiatief en gaan de media ermee aan de haal, soms met volkomen onverwachte gevolgen, vooral ook voor mensen die wel moeten meedoen, omdat iedereen dat doet. Communicatieadviseurs hebben ooit ‘geen commentaar’ verbannen uit hun leerstellingen, maar veel hype kan in de kiem worden gesmoord als dit klassieke adagium weer vaker zou klinken.


Peter Vasterman.