dinsdag 22 februari 2011

De digitale schandpaal

P.L.M. Vasterman in: Tijdschrift voor communicatiewetenschap, Vol. 38, (2010), p. 118-138

De invloed van internet op het verloop van affaires en schandalen
Door de opkomst van internet is het schandaal niet meer exclusief het
domein van de professionele media. Aan de hand van vier actuele cases
(DemminkDeplaDuyvendak en Herfkens) is de invloed onderzocht
van diverse types websites op de verschillende stadia waarin een affaire
zich ontwikkelt tot schandaal. Vooral de interactie tussen de semiprofessionele
blogs en de nieuwsmedia is van belang, de rol van de internetgebruiker
beperkt zich tot het (verontwaardigd) reageren op de onthullingen.

Summary
This article explores the consequences of the changing public arena for the way scandals develop. Scandals, defined as a process of public outrage over a (presumed) transgression of the dominant morality, used to be the domain of the professional mass media. The Internet seems to offer a more level playing field for actors who want to trigger a scandal by disclosing compromising information. But what exactly is the role of the Internet in the different stages of a scandal; which type of actors are dominant and how do media and these websites interact? A qualitative and quantitative analysis of four recent Dutch scandals shows that the Internet, more specifically semiprofessional weblogs can indeed play an important role in exposing, accusing and denouncing the culprit. But the professional media are still very important; when they refuse to adopt a disclosure by bloggers the scandal fails. The role of the Internet users is mainly reactive, but the scale of outrage on the Internet fuels the scandal process.