vrijdag 8 juli 2011

Expertmeeting 21 september 2011: 'Evalueren en leren van Moerdijk'

Op 5 januari 2011 ontstond brand bij het bedrijf Chemie-Pack in het haven- en industriegebied Moerdijk. Het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV), de Nederlandse vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) en het Veiligheidsberaad willen de opgedane ervaringen rond deze brand graag delen met vakgenoten in het fysieke veiligheidsdomein.

Om die reden organiseren het NIFV, de NVBR en het Veiligheidsberaad op woensdagmiddag 21 september 2011 een expertmeeting met als thema 'Evalueren en leren van Moerdijk'.
Het volledige programma wordt binnenkort bekendgemaakt op www.expertmeetings-veiligheidsregio.nl