woensdag 11 december 2002

Pers moet beter nadenken over rol in publieke debat

Pers moet beter nadenken over rol in publieke debat

bijdrage voor de discussie 'Nieuws of Hype' in NRC Handelsblad.

Peter Vasterman

Gepubliceerd in: NRC Handelsblad, 11 december 2002.

Dit stuk is een reactie op:

Auke kok, "Met een beetje hype is niets mis." NRC Handelsblad 6 december 2002.

De serie 'Nieuws of Hype' bestond verder uit:

Maarten Huygen, "Media marcheren te strak in de pas." NRC Handelsblad 29 november 2002.

Op een voor de journalistiek ongewoon openhartige manier legt Auke Kok, redactiechef bij Radio 1 journaal ("Met een beetje hype is niets mis," 6 december 2002) uit waarom de mishandeling met dodelijke afloop in Venlo een nationale mediahype is geworden. Het incident is een dag later eigenlijk al te lang geleden voor het snelle nieuws van Radio 1, maar de cocktail van nieuwshonger, verontwaardiging en kuddejournalistiek (geen enkele redactie kan achterblijven, 'Nederland' is immers in de ban van veiligheid) zorgt voor een snelle escalatie van de zoveelste nieuwsgolf over 'zinloos geweld'. "Wij gingen dus met voorbedachten rade de volgende ochtend mee-hypen op een incident in een willekeurige provinciestad." Schrijft Auke Kok uitdagend: "Met plotselinge mediamieke opwinding, hoe onwillekeurig die soms ook lijkt, is weinig mis, of het moest zijn dat in de drift om er tijdig bij te zijn soms wordt vergeten om de feiten te respecteren. Dat is uiteraard een doodzonde." 'Hypen' mag volgens Kok, als de feiten maar kloppen.


Achter deze redenering gaat wel een heel naïef beeld van de verhouding werkelijkheid en journalistiek schuil. De media rapporteren niet alleen 'feiten', ze maken zelf ook nieuwe 'feiten', juist door massaal aandacht te besteden aan een onderwerp en zo een bepaald 'gevaar' enorm uit te vergroten. Typerend voor dergelijke mediahypes is het versimpelen, aanscherpen en stereotyperen van het oorspronkelijke verhaal waarin een mishandeling al snel verandert in de 'moord' die 'heel Nederland bezighoudt.' De nieuwsgolf komt verder tot stand door het uitvoerig inzoomen op allerlei andere incidenten van geweld die onder normale omstandigheden niet die aandacht gekregen zouden hebben, met als resultaat een golf van geweldsincidenten die Nederland overspoelt, in de media welteverstaan. Verder kunnen mediahypes alleen bestaan bij de gratie van alle maatschappelijke reacties die de mediabrede nieuwsgolven losmaken. Deze geven nieuwe slingers aan het mediavliegwiel dat vervolgens weer even op eigen kracht kan doordraaien.

Gezien deze hele dynamiek in het nieuws, is het wel heel makkelijk om je als journalist te verschuilen achter 'de feiten', alsof die zomaar voor het oprapen liggen op de plek des onheils. Feiten zijn nog altijd uitspraken over de werkelijkheid: constructies op basis van definities en waarnemingen. Bovendien hebben de kale feiten op zichzelf weinig betekenis, het draait allemaal om de context waarin de feiten aan de lezer of kijken worden gepresenteerd. En tijdens een mediahype krijgt slechts één bepaalde context, één bepaald perspectief op het probleem, almaar bevestiging. Zo werd 'Venlo' al snel een 'allochtoon' geweldsprobleem alsof in al die andere gevallen van 'zinloos geweld' niet gewoon autochtonen de daders waren (en soms allochtonen de slachtoffers). In hun opwinding vergeten journalisten dat er ook wel andere feiten en meningen zijn die een geheel andere context aan de gebeurtenissen kunnen geven. Bovendien slepen ze hun publiek mee in de overtuiging dat er op dat moment geen belangrijker issue of groter probleem kan zijn en dat dus al die media-aandacht gerechtvaardigd is. Juist de snelle opeenvolging en het vluchtige karakter van mediahypes in de afgelopen jaren bewijzen het tegendeel.

Auke Kok stelt dat het "niet zo verwonderlijk is" dat alle nieuwsmedia zich storten op "nationale aangelegenheden" als veiligheid op straat, de relatie tussen allochtonen en autochtone en de vrees voor terreur." Dat klopt, al kan men zich bij sommige onderwerpen afvragen wat nu precies oorzaak of gevolg is. Maar veel belangrijker is de vraag of de manier waarop de media zich met al die hypes meester maken van het publieke debat wel deugt. Is dat een verantwoorde manier van bericht geven? Zorgt die stortvloed van mediahypes werkelijk voor beter inzicht in de problemen waar deze samenleving mee te maken heeft? Dragen al die rondzingende halve waarheden en snelle oordelen bij tot een onderbouwde meningsvorming? Of leiden ze eerder tot stigmatiserende beeldvorming rond personen en selectieve overschatting van mediagenieke 'problemen' en 'bedreigingen'? Zorgen die mediahypes, waaraan zogenaamd geen enkele redactie zich kan onttrekken, voor een pluriforme berichtgeving? Dat zijn de vragen die de journalistiek zich zou moeten stellen, de media zijn immers niet alleen verslaggevers langs de zijlijn, maar ook managers van het publieke debat.

Ruim vier jaar geleden organiseerde ik een forumdiscussie in de Amsterdamse Balie over het fenomeen 'mediahype', maar tot mijn verbazing meenden de aanwezige hoofdredacteuren dat hypes in Nederland een onbekend verschijnsel waren. Nu de berichtgeving meer dan ooit lijkt te worden beheerst door een niet aflatende stroom van hypes en hypejes, is er gelukkig sprake van voortschrijdend inzicht in de journalistiek: 'hypen mag, als de feiten die we zelf hebben gefabriceerd maar kloppen.'

Peter Vasterman is mediasocioloog.