vrijdag 26 april 2013

'Laat Amalia met rust!'

Beluister Avondspits van 25 april 2013

"Toch nog even een media-relletje op de valreep van de kroning rond de Koninklijke Familie, want de Nieuwe Revu heeft foto’s geplaatst van een hockeyende kroonprinses Amalia en dat is verboden volgens de RVD-mediacode. 
Die code houdt in dat "Leden van het koninklijk huis niet met camera's of anderszins worden gevolgd op de momenten dat zij niet op grond van hun officiële functies naar buiten treden. Een en ander is in het bijzonder van toepassing op de minderjarige leden van het Koninklijk Huis, tot en met de schooltijd en eventuele vervolgopleidingen." aldus deze code uit 2005. In ruil daarvoor worden journalisten en fotografen die zich aan de code houden, uitgenodigd voor geregisseerde fotosessies met de Oranjes. Fair deal, zou je zeggen. Maar niet voor de Nieuwe Revu die met een onwaarschijnlijk verhaal probeert te verdedigen dat een 9-jarig hockeyent prinsesje toch echt nieuwswaardig is. Wat een onzin. Laat Amalia met rust!"