woensdag 23 mei 2012

Opinie: lekken of Publiceren

Het geheime rapport in de krant
Hoe vond het rapport over kindermisbruik in jeugdhuizen zijn weg naar de media? En waarom staan de Leidse wetenschappers uitgebreid pers te woord als het over vertrouwelijke materie gaat. 

Peter Vasterman zet vraagtekens bij de gang van zaken.


Gepubliceerd in Leids Universitair Weekblad Mare 
23 mei 2012