dinsdag 19 februari 2013

Onterecht vergeten: de ‘kritische’ blik op de Nederlandse media

In de jaren zeventig was er een hele stroming aan wetenschappers en journalisten die waarschuwden tegen de voortschrijdende commercialisering van de Nederlandse media. Ze signaleerden dat de berichtgeving gekleurd was in het voordeel van de politieke en economische elites en dat minderheden en arbeiders werden gemarginalizeerd. Tabe Bergman vindt dat deze benadering ten onrechte in de vergetelheid is geraakt.

LEES VERDER OP DE NIEUWE REPORTER