maandag 20 december 2010

Kinderporno krijgt opeens meer aandacht

NRC Handelsblad 16 december 2010 donderdag

Sinds de zedenzaak in Amsterdam komen meer gevallen van misbruik en/of kinderporno aan het licht.

De indruk zou kunnen ontstaan dat plotseling méér kinderen in Nederland worden misbruikt. ,,Maar dat is niet het geval", meent Peter Vasterman, mediasocioloog aan de Universiteit van Amsterdam. De publiciteit zet justitie en openbaar bestuur volgens hem onder druk om sneller dan voorheen met nieuws te komen. ,,Ze geven snel openheid uit angst later het verwijt te krijgen dat ze iets onder de pet hebben gehouden."

Socioloog Vasterman wijdde in zijn proefschrift uit 2004 een hoofdstuk aan de aandacht voor ontuchtzaken in de media, midden jaren 90. ,,Die aandacht heeft ongeveer een half jaar geduurd. Met berichten over soms heel oude zaken. Dat leidt niet alleen tot een overschatting van het probleem, maar ook tot wantrouwen op scholen, bij leraren, bij ouders."